Joeri Vendrik

Joeri (J.H.M) Vendrik
junior onderzoeker/adviseur

Vanaf september 2019 ben ik werkzaam als junior onderzoeker/adviseur bij de sector Energie & Brandstoffen van CE Delft. Voordat ik begon bij CE Delft, volgde ik de master Energy & Environmental Sciences aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens deze master heb ik veel kennis opgedaan over klimaatverandering, het modelleren van energiesystemen en socio-economische aspecten van energie en duurzaamheid. Mijn afstudeerscriptie schreef ik bij het Centrum voor Isotopenonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en ging over validatie van de Nederlandse broeikasgasuitstoot op basis van atmosferische observaties (zowel CO2 als CH4 en N2O). Daarnaast heb ik stage gelopen bij Witteveen+Bos waarbij ik aan projecten heb gewerkt op het gebied van waterstofproductie uit elektrolyse. Ik heb een bachelor in Natuurkunde (richting Theoretische Natuurkunde) die ik volgde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen de sector Energie & Brandstoffen zal ik me vooral richten op de thema’s energievoorziening en duurzame industrie.