Methode

Chemische recycling kunststof

Kunststofproducten bestaan slechts voor 9% uit gerecyclede kunststof, voornamelijk verkregen via mechanische recycling. Sinds een aantal jaren is het echter ook mogelijk om plastic afval chemisch te recyclen, waarmee het recyclaat meer lijkt op virgin kunststof en er eveneens een klimaatvoordeel is te behalen.

Uit onderzoek van CE Delft is gebleken dat chemische recycling – dat verschillende technieken omvat – voor Nederland een besparing van tussen de 0,25 en 1,5 Mton CO2 per jaar kan opleveren  Chemische recycling kan zo een belangrijke aanvulling zijn op de andere vormen van hergebruik.

Image based on Crippa et al., 2019, A circular economy for plastics – Insights from research and innovation to inform policy and funding decisions, European Commission

 

Om het volledige potentieel te realiseren, is er wel aanvullend onderzoek nodig naar zowel de technische- als beleidsaspecten. Zo loopt de klimaatwinst per techniek en afvaltype uiteen. Oplostechnieken en depolymerisatie scoren door hun kortere kringloop over het algemeen het beste.  Maar voor een deel van het plastic afval is pyrolyse ook interessant. Een afgewogen beleidsmatige sturing is nodig om de goede mix van technieken te verkrijgen.

CE Delft heeft veel ervaring met duurzaamheidsanalyses voor chemische recycling. In de afgelopen jaren hebben we onder andere levenscyclusanalyses (LCA’s) uitgevoerd, maatregelen doorgerekend en beleidsadvies gegeven. Deze opgedane kennis zetten we graag nationaal en internationaal in voor nieuwe analyses en adviezen, kritische reviews en presentaties of workshops.

Een overzicht van een aantal studies die wij hebben uitgevoerd vindt u hier.

Wat kan CE Delft voor u doen?

Strategisch meedenken met overheden en bedrijven

Op het onderwerp chemische recycling, duurzaamheid en beleid denken we ook regelmatig strategisch mee met bedrijven en overheden. Bijvoorbeeld via bijdragen aan strategiesessies en deelnames aan panels. Voorbeelden van partijen waar we dat voor gedaan hebben zijn Total, Sabic, Shell, Citeo, de Vlaamse Overheid, VNO-NCW, Zero Waste Europe en de Chinese chemische industrie.

Meer weten?

CE Delft levert regelmatig een bijdrage aan conferenties, strategiesessies of panels. In Brussel heeft themaleider Geert Bergsma diverse presentaties gehouden over onze studies en de beleidsdiscussie rond chemische recycling. Daarnaast is de bijdrage van Geert op de Europese conferentie van Citeo over pyrolyse en vergassing beschikbaar.

Lees meer