Onze mensen

Geert Bergsma

Geert Bergsma
manager Ketenanalyse | themaleider Grondstofketens
Over Geert

Expertise:

  • LCA, ketenanalyse van product en verpakking
  • Mechanische en chemische recycling kunststof
  • Afval, grondstoffen en circulaire economie
  • Milieubeleid van bedrijven en overheden
  • Dialoog tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid

Sinds 1992 werk ik met plezier bij CE Delft. Eerst in de energiegroep met onderwerpen als warmtelevering, waterstof en biomassa, later als hoofd van de afdeling Afval & Materialen. Op dit moment ben ik werkzaam als manager Ketenanalyse en themaleider Grondstofketens.

De rode draad in mijn werk: ik ontrafel graag complexe milieukwesties, om in een dialoog met bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden verder te komen met verduurzaming. Met name rond kunststof, chemische recycling, bioplastic, statiegeld en verpakkingen heb ik vele studies geleid die de discussie verder hebben geholpen.

Bij CE Delft leid ik ook het thema Grondstofketens, een thema waarbij de focus van verpakkingen verschoven is naar de producten in die verpakkingen. Er zijn nog veel verbeteringen mogelijk, zowel bij producten als de verpakkingen. Een beter ontwerp met minder materiaal, kiezen voor duurzame materialen, recycling en vooral ook een ontwerp dat een veel langer leven beschoren is. Met LCA-studies zijn ingewikkelde afwegingen tussen materialen en energie goed te maken. In samenwerking met het thema Circulaire economie werken we aan duurzame economische concepten als statiegeld en meer tweedehandshandel. Daarnaast verkennen we het invoeren van een verplicht aandeel recyclaat in kunststof in heel Europa. Heel interessant is dat Nederland dat na dat studiewerk van CE Delft gaat invoeren in 2027.

We voeren ook steeds meer voedselstudies uit. Van analyses van verschillende eiwitten tot het ontwikkelen van een eiwittransitietarget, waarmee overheden in potentie veel milieuwinst kunnen boeken. Net als milieubeleid voor de heilige koe (mobiliteit) is het zaak dat er meer milieubeleid komt voor de gewone koe.

Ik geef strategisch advies over duurzaamheid aan bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Ik voel mij het meest op mijn plek op het raakvlak van overheidsbeleid en de toepassing daarvan in bedrijven, en bij het faciliteren van een goede discussie over milieubeleid tussen bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties. Bij discussies over tricky onderwerpen als verpakkingen, biomassa en chemische recycling verduidelijk ik de gezichtspunten van de verschillende deelnemers, laat ik alle partijen in hun waarde en kom met concrete suggesties voor oplossingen waar het milieu beter van wordt. Hoe lastiger de discussie, hoe leuker ik het meestal vind.

Wilt u over bovenstaande of andere punten met mij van gedachten wisselen? Neem dan zeker contact met mij op!

Rapporten waar Geert Bergsma auteur is

Life Cycle Analysis (LCA) van acht grondstoffen uit rioolwater
december 2023
Lees meer
Methaan uit niet-biogene (afval)stromen? Een verkenning van potentieel, milieueffecten en beleid
juli 2023
Lees meer
LCA voor beleidsmakers met casestudie over bekers
juni 2023
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Geert Bergsma