Methode

Energiearmoede

Het aantal huishoudens met energiearmoede is de afgelopen tijd sterk toegenomen. Als we de energietransitie slim inrichten, kunnen klimaatdoelen en het tegengaan van energiearmoede hand in hand gaan

Met name huishoudens die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan de energierekening, zijn gevoelig voor stijgingen in de energieprijs en daarmee vatbaar voor energiearmoede. Bovendien beschikken niet alle huishoudens over de financiële middelen om te investeren in verduurzamingsmaatregelen zoals isolatie of een aardgasvrije warmtetechniek. Deze huishoudens lopen het risico niet mee te kunnen komen met de energietransitie. Energiearmoede is dus een belangrijk thema bij het realiseren van (draagvlak voor) de energietransitie.

Naast een laag inkomen en hoge energieprijzen kunnen ook een slechte energieprestatie van de woning (een laag isolatieniveau en/of niet-energiezuinige apparaten) of hoge energiebehoeften van een huishouden bijdragen aan energiearmoede.

Lees hier onze publicaties over Energiearmoede

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Duurzame stad
Aandeel huishoudens met hoge energiequote en betaalrisico

Wat kan CE Delft voor u doen?

Onderzoek naar de effectiviteit van (nationale) beleidsmaatregelen om energiearmoede tegen te gaan. Hierbij maken we gebruik van ons eindgebruikerskosten rekenmodel CEKER.

Begeleiden van gemeenten of woningcorporaties bij het opstellen van een plan voor de aanpak van energiearmoede.