Methode

SUSBIND

Development and pilot production of SUStainable bio BINDer systems for wood-based panels from renewable resources

De meubelindustrie gebruikt nu een bindmiddel voor spaanplaat en MDF, gebaseerd op fossiele grondstoffen (o.a. formaldehyde). Om het toenemende wereldwijde gebruik van spaanplaat/MDF en klimaatverandering het hoofd te bieden, zijn innovatieve bindmiddelen nodig om de uitstoot van broeikasgassen en de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen te verminderen.

CE Delft neemt deel aan een Europees consortium van onderzoeksinstituten en bedrijven die in het SUSBIND-project onderzoek doen naar nieuwe biobased bindmiddelen voor toepassing in meubels. Het doel van dit vier jaar durende project is om een bindmiddel te ontwikkelen dat getest is in een prototype spaanplaat/MDF (TRL 5). CE Delft waarborgt tijdens de techniekontwikkeling dat de lijm een lagere CO2-voetafdruk heeft dan de conventionele lijm, niet schadelijk is voor de gezondheid en dat deze bindmiddelen voldoen aan alle markt- en regelgevingseisen.

Aanpak CE Delft

Het bindmiddel wordt ontwikkeld door zowel industrie- en onderzoekspartners onder leiding van RTDS (de coördinator van het project).

  • Onderzoekspartners: Fraunhofer IGB, Wood K+, CSIC Irnas, CSIC CIB
  • Industrie partners: Cargill, Egger, Valbopan, Inter IKEA Group, JenaBios

CE Delft biedt tijdens de ontwikkeling ondersteuning met behulp van:

  • Levenscyclusanalyses (LCA): van de huidige bindmiddelen, de voorgestelde biobased grondstoffen, het voorgestelde productieproces voor de lijm en de voorgestelde bindmiddelen in combinatie met de spaanplaat/MDF productie. Deze LCA’s bieden inzichten in de aandachtspunten per ontwikkelingsstap in het behalen van de doelen (lagere CO2-voetafdruk en niet schadelijk voor de gezondheid).
  • Een handleiding voor het waarborgen van de CO2-voetafdrukwinst bij opschaling van het bindmiddel voor toepassing in een prototype naar commerciële toepassing in bijv. IKEA kasten.
  • Een marktanalyse van het ontwikkelde bindmiddel: hoe kan het bindmiddel industrieel opgeschaald worden zodat het voldoet aan techno-economische eisen en (blijft) voldoen aan relevante regels en beleid. Eveneens kijken we naar certificeringsystemen voor meubels en meubelstandaarden.

Op de hoogte blijven?

Tijdens het vier jaar durende onderzoek publiceren we regelmatig updates over waar CE Delft mee bezig is, deze kunt u volgen via onze specifieke LinkedIn pagina. Zie ook de officiële website van het consortium.

SUSBIND has received funding from the Bio Based Industries Joint Undertaking (JU) under grant agreement No 792063. The JU receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and the Bio Based Industries Consortium.