Committed to the environment

  • CE Delft draagt met onafhankelijk onderzoek en advies bij aan een duurzame samenleving.
  • Wij zijn toonaangevend op het gebied van energie, transport en grondstoffen.
  • Met onze economische, technische en beleidsmatige expertise helpen we overheden, NGO’s en bedrijven structurele veranderingen te realiseren.
  • Al 40 jaar werken betrokken en kundige medewerkers bij CE Delft om deze missie waar te maken.

Werkwijze

We doen onderzoek en geven advies met het doel de opdrachtgever meer inzicht te geven in milieu-effecten. We combineren technische, economische kennis met ervaring en inzicht in bedrijfs- en maatschappelijke processen (veranderingskennis). Onze opdrachtgevers zijn partijen met geheel verschillende belangen, van bedrijven tot en met milieuorganisaties. We kunnen zowel fundamentele lange-termijnoplossingen aandragen, maar ook direct toepasbare adviezen.

Onze consultants zijn gespecialiseerd in strategisch beleidsadvies op directieniveau voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. De consultants combineren kennis van veranderingsprocessen met inhoudelijke kennis voor de specifieke situatie van de opdrachtgever.

Verscheidenheid disciplines

We koesteren onze mensen en hun creativiteit, onze onafhankelijkheid en diepgang, ons relatienetwerk, en de informele, open werksfeer, die we ook in onze relaties met opdrachtgevers als belangrijke kwaliteiten zien. We zijn trots op onze vakinhoudelijke expertise en adviesvaardigheden die we gebruiken om de milieuproblematiek te lijf te gaan. Daarvoor gebruiken we een verscheidenheid aan disciplines (economie, milieukunde, technologie, sociale wetenschappen, en de kunst van het adviseren). Het accent ligt doorgaans op milieuproblemen met een lange-termijnkarakter. Maar een thema als de lokale milieukwaliteit gaan we zeker niet uit de weg, als dat nodig is voor het realiseren van een noodzakelijk veranderingsproces. Waar we zelf bepaalde expertise missen zoeken we samenwerking met andere bureaus, universiteiten of instituten, zowel nationaal als internationaal.