Nieuws

Persbericht – Adviezen voor externe kosten in catering

Hoe kunnen cateraars en opdrachtgever via beprijzing van milieueffecten (externe kosten) bijdragen aan het verduurzamen van catering?
Daarvoor heeft CE Delft de notitie Externe kosten in de catering – concrete tips voor cateringcontracten opgeleverd.

Onder externe kosten verstaan we de kosten die we als maatschappij maken, maar waar niemand op dit moment een financiële prijs voor betaalt. Daarbij gaat het om zowel milieukosten als sociale kosten. Het werken met externe kosten draagt bij aan de verduurzaming van ons voedselsysteem. Ten eerste ontstaat daardoor een prijsprikkel om producten met een lagere milieu-impact te kopen. Ten tweede kan de eventuele opbrengst worden ingezet voor het verlagen van de milieu-impact in de toeleveringsketen.

“Er is veel motivatie onder cateraars en hun klanten om aan de slag te gaan met externe kosten”, aldus Lonneke de Graaff, themaleider duurzaam inkopen bij CE Delft. “We hebben de eerste fase afgerond met een notitie waarin opdrachtgevers concrete adviezen krijgen hoe zij externe kosten in een aanbesteding kunnen verwerken. Daarmee kunnen zij, samen met hun cateraar, externe kosten gaan inzetten als middel om duurzame catering te realiseren.”

“In fase twee ligt de focus op de opdrachtgever: wat zijn de daadwerkelijke externe kosten van een jaar catering op een specifieke locatie? In de laatste fase focussen we ons op de gast en voeren we experimenten uit met echte prijzen in de catering, bijvoorbeeld door te informeren, te beïnvloeden of letterlijk de meerkosten door te berekenen aan de consument.”

Lees het artikel ‘Hutten en CE Delft komen met eerste adviezen voor externe kosten in catering’