Presentatie

Position paper rondetafelgesprek Elektriciteitsnet. Commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Namens CE Delft nam Frans Rooijers deel aan het rondetafelgesprek Elektriciteitsnet, dat de Tweede Kamer, commissie voor Economische Zaken en Klimaat, organiseerde op 3 februari 2022.

Meer rapporten over