Presentatie

Thuis-, buurt- en grootschalige batterijen in het energiesysteem

Op 7 december presenteerde Lucas van Cappellen op het energieopslagevent van branchévereniging Energy Storage NL. De presentatie is een samenvatting van recente studies over thuis-, buurt- en grootschalige batterijen en de rol voor energiemarkten en energiebalancering. De belangrijkste conclusies zijn:

  • Er is een businesscase richting 2030 voor 1 tot 2 GW aan batterijen. Dit is lager dan de flexibiliteitsbehoefte die TenneT verwacht, en dus is er extra beleid nodig voor flexibiliteit.
  • Batterijen hebben meer waarde voor energiebalancering dan voor netcongestie, en zouden dus primair moeten richten op de energiebalanceringstaak.
  • Het netcongestieneutraal aansluiten van batterijen is essentieel en vereist nieuw beleid.

Meer rapporten over