Evaluatie wet EPV

Vanaf 1 september 2016 is er de regeling energieprestatievergoeding huur (EPV). Daarmee is er regelgeving voor verhuurders en huurders voor het realiseren van zeer energiezuinige woningen, zoals Nul-Op-de-Meter-woningen (NOM). Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft behoefte aan een evaluatie om te zien of de regeling effectief en doelmatig bijdraagt aan de doelen. De EPV kan gezien worden als een essentieel instrument om meerkosten van NOM door te kunnen rekenen zonder aanvullende lasten voor huurders. De praktijk van gerealiseerde EPV-woningen loopt echter in algemene zin achter bij de verwachtingen ten aanzien van ontwikkeling van NOM-woningen. De reden voor deze achterblijvende ontwikkeling is deels de sterk gestegen kosten door krapte op de bouwmarkt en voor een ander deel knelpunten die in de regelgeving geconstateerd zijn. De corporaties zien de EPV als een ingewikkelde regeling die in de praktijk substantiële personele ondersteuning vraagt.

Projectleider

Martijn Blom

Evaluatie wet EPV

Auteurs CE

Martijn Blom
Ellen Schep
Robert Vergeer

Co-auteurs

Met medewerking van: Richard Oomen, Pieter Klep (Innax)

Delft, maart 2019