Rapport

Aanbevelingen klimaatbeleid Breda. Suggesties voor baanbrekende maatregelen

Het Bredase klimaatbeleid Evaluatie 2008-2018

CE Delft heeft, samen met het Instituut voor Milieuvraagstukken, in opdracht van de Rekenkamer Breda onderzoek uitgevoerd naar het klimaatbeleid van de gemeente Breda. CE Delft heeft in dit onderzoek de prestatie van de gemeente Breda vergeleken met andere gemeenten in Nederland. Ook heeft CE Delft onderzocht welke aanvullende maatregelen de gemeente kan inzetten om de Bredase klimaatdoelen te halen.

Auteurs

Meer over