Onze mensen

Geert Warringa

Geert Warringa
senior onderzoeker/adviseur | themaleider Circulaire economie

Ik vind het een hele mooie uitdaging om opdrachtgevers te helpen bij hun beleid. Mijn doel is om met adviezen en aanbevelingen te komen die in de praktijk bewezen effect hebben.

Over Geert

Expertises: Circulaire economie | Gemeentelijk duurzaamheidsbeleid | Financiële analyses en mkba’s

Ik help opdrachtgevers met adviezen om concrete stappen te nemen om te verduurzamen. Mijn expertise ligt vooral op het gebied van de circulaire economie en gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.

Milieumaatregelen zijn in de regel duurder dan conventionele maatregelen; hier staat milieuwinst tegenover. Vanuit mijn achtergrond (econoom en milieukundige) werk ik mee de kosten en baten van duurzaamheidsmaatregelen in kaart te brengen. Hieraan gekoppeld maak ik inzichtelijk welke beleidsinstrumenten effectief zijn om deze maatregelen te stimuleren en welke milieuwinst geboekt kan worden. Hierbij ligt mijn expertise vooral op circulaire milieumaatregelen en de strategieën op de R-ladder.

Ik heb een brede kennis van gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Ik heb onder andere projecten gedaan voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Haarlemmermeer, Eindhoven, Breda, Alkmaar, Ede, Dongen, Goirle en Loon op Zand. Door bij meerdere gemeenten in de keuken te kijken, heb ik een goed inzicht gekregen in welk beleid effectief is en waar verbeteringen mogelijk zijn, zowel op het gebied van de circulaire economie als het gemeentelijk brede duurzaamheidsbeleid. Hierbij werk ik nauw samen met collega’s binnen CE Delft die specialisten zijn op verschillende thema’s (transport, duurzaam inkopen, energie, warmtenetten, etc.).

Ik vind het een hele mooie uitdaging om opdrachtgevers te helpen bij hun beleid. Mijn doel is om met adviezen en aanbevelingen te komen die in de praktijk bewezen effect hebben.

Rapporten waar Geert Warringa auteur is

Waste incineration under the EU ETS. An assessment of climate benefits
oktober 2021
Lees meer
Nationale heffing op virgin plastics. Mogelijkheden en effecten
juni 2021
Lees meer
Evaluatie ODE. Doelmatigheid en doeltreffendheid van de regeling
maart 2021
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Geert Warringa