Onze mensen

Geert Warringa

Geert Warringa
senior onderzoeker/adviseur | themaleider Circulaire economie

Ik vind het een hele mooie uitdaging om opdrachtgevers te helpen bij hun beleid. Mijn doel is om met adviezen en aanbevelingen te komen die in de praktijk bewezen effect hebben.

Over Geert

Expertise: Circulaire economie, effectbeoordeling en vormgeving circulair beleid, economische analyses

Ik help opdrachtgevers met adviezen om concrete stappen te nemen om te verduurzamen. Mijn expertise ligt vooral op het gebied van de circulaire economie.

De overheid heeft zeer ambitieuze doelen op het gebied van de circulaire economie: 50% minder primaire materialen in 2030 en een volledig circulaire economie in 2050.  Vanuit mijn achtergrond (econoom en milieukundige) maak ik inzichtelijk welke beleidsinstrumenten effectief zijn om deze doelen  te realiseren (inclusief ruimtelijke randvoorwaarden), welke milieuwinst geboekt kan worden en de effecten hiervan op de economie. Het gaat om verschillende strategieën op de R-ladder, zoals afzien van consumptie, levensduur van producten verlengen, meer hergebruik en tweedehandshandel, inzet van hernieuwbare grondstoffen en meer recycling. Voorbeelden van concrete beleidsmaatregelen zijn een verplicht aandeel gerecycled materiaal in producten, een belasting op materialen en statiegeld op producten om hergebruik te bevorderen en zwerfafval te voorkomen.

Ik vind het een hele mooie uitdaging om opdrachtgevers te helpen bij hun beleid. Mijn doel is om met adviezen en aanbevelingen te komen die in de praktijk bewezen effect hebben.

Rapporten waar Geert Warringa auteur is

Gemeente Hoeksche Waard in 2040 energieneutraal? Rekenkameronderzoek
juli 2024
Lees meer
Stakeholder consultation – Industrial Sustainable Carbon Regulation
juni 2024
Lees meer
Effectbeoordeling Nationale Programma Circulaire Economie
juni 2024
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Geert Warringa