Rapport

Aanpassingen SDE++ voor lagere netimpact

CE Delft heeft in opdracht voor Netbeheer Nederland en met betrokkenheid van het ministerie van EZK en marktpartijen een van de acties in het Landelijk Actieprogramma Netcongestie uitgevoerd. In deze studie zijn aanpassingen in de SDE++ onderzocht en geconcretiseerd. De onderzochte sectoren zijn zon-pv, wind op land en industriële warmte (elektrische boilers en warmtepompen).

Ten eerste concluderen we dat de netimpact onderdeel kan worden van de SDE++ door middel van het instellen van aparte techniekcategorieën (zoals een nieuwe categorie voor zon-pv park met een lagere netimpact) en door algemene voorwaarden die gelden voor alle type projecten (zoals een andere norm van aansluiten voor alle zon-pv installaties. Vervolgens zijn potentievolle maatregelen geïdentificeerd:

  1. Verplichting van alternatieve transportrechten of capaciteitsbeperkingscontracten als algemene voorwaarden.
  2. Combinatie van zon en wind als nieuwe techniekcategorie.
  3. Extra zon aansluiten bij bestaande zon of wind als nieuwe techniekcategorie.
  4. Kleine windmolens ‘achter-de-meter’ als nieuwe techniekcategorie.
  5. E-boilers alleen adviseren als warmtepomp niet mogelijk is als algemene voorwaarden.
  6. Procesgeïntegreerde warmtepompen als nieuwe techniekcategorie.
  7. Realisatie met warmteopslag als aparte techniekcategorie.

Deze maatregelen kunnen ook geïmplementeerd worden in de eventuele opvolger van de SDE++. De afgelopen en komende maanden zijn het ministerie van EZK en PBL bezig geweest met verder onderzoek naar deze aanpassingen. Met deze aanpassingen kunnen er meer duurzame projecten gerealiseerd worden in Nederland en kan het netwerk verzwaard worden voor sectoren met minder flexibiliteit.

In de Kamerbrief openstelling SDE++ 2024 is opgenomen dat twee aanpassingen opgenomen worden in de SDE++: proces geïntegreerde warmtepompen en warmteopslag. Het ministerie geeft ook aan een combinatie van zon en wind en een verplichting van alternatieve transportrechten verder te onderzoeken voor de SDE++ van 2025. De kamerbrief is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2024/03/01/kamerbrief-sde-openstelling-2024

Meer over