Rapport

Achtergrondgegevens Stroometikettering 2010

Sinds 1 januari 2005 is etikettering van de herkomst van elektriciteit verplicht in Nederland.
CE Delft heeft de mix vastgesteld van de elektriciteit die in Nederland in 2010 geleverd is.
De Nederlandse leveringsmix bestaat uit elektriciteit opgewekt uit aardgas (ruim 50%), kolen (16%), kernenergie (4%) en groene stroom (26%). De milieuconsequenties uitgedrukt in termen van CO2 en radioactief afval zijn respectievelijk 332 g CO2/KWh en 0,0001 g kernafval/KWh.