Onze mensen

Lonneke Wielders

Lonneke Wielders
directeur Interne organisatie
Over Lonneke

Expertise:

  • Certificaatsystemen en de SDE+ (‘groene stroom’, garanties van oorsprong, groengascertificaten, biotickets, etc.)
  • Businesscases voor hernieuwbare energie (groene elektriciteit, biogas en groen gas)
  • Wet milieubeheer en convenanten
  • Energie- en klimaatbeleid van gemeenten

Mijn werkveld binnen CE Delft is, net als de opdrachtgevers waar ik voor werk, divers. Door kennis van technologie te koppelen aan kennis van de verschillende certificaatsystemen, beleidsinstrumenten en beleidsontwikkelingen ben ik in staat een volledig beeld te vormen van de relevante kosten, baten, kansen en risico’s van verschillende investeringsopties in duurzame en efficiënte energieproductie. Ik adviseer opdrachtgevers bij afwegingen om te investeren in het zelf opwekken van hernieuwbare energie of juist het inkopen daarvan via certificaten. Vragen die daarbij spelen zijn: wat is het echte CO2-emissiereductieeffect van de respectievelijke opties? Hoe kunnen certificaten worden verkregen en wat kan worden verdiend aan verkoop van deze certificaten?

Daarnaast heb ik meerdere gemeenten geadviseerd bij het ontwikkelen en formuleren van hun energie- en klimaatbeleid. Hierbij ligt meestal een belangrijke focus op de handelingsmacht van een gemeente (welke beleidsinstrumenten zijn er ter beschikking?) en welk beleid effectief is. Een belangrijk speerpunt hierbij is de Wet milieubeheer (Wm). Ik werk op dit terrein (Wm) zowel in opdracht van lokale overheden (implementatie handhaving) als de landelijke overheid, waar ik betrokken ben geweest bij potentieelramingen en beleidsadvies.

Rapporten waar Lonneke Wielders auteur is

Elektriciteitsleveranciers in kaart. Update 2021
december 2021
Lees meer
Investeringen in hernieuwbaar vermogen in Nederland. Vergelijking elektriciteitsleveranciers periode 2015-2020
februari 2021
Lees meer
Inkoop groene stroom
augustus 2020
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Lonneke Wielders