Rapport

Achtergrondgegevens Stroometikettering 2012

Sinds 1 januari 2005 is etikettering van de herkomst van elektriciteit verplicht in Nederland. CE Delft heeft de mix vastgesteld van de elektriciteit die in Nederland in 2012 geleverd is. De Nederlandse leveringsmix wordt gedomineerd door elektriciteit opgewekt uit aardgas (45%), waarvan een deel met WKK (31%) en een deel zonder (14%). Daarna volgt elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (29%), waarbij moet worden opgemerkt dat het grootste deel hiervan afkomstig is van import van certificaten. Elektriciteit uit kolen heeft een aandeel van 19%, en kernenergie 5%. Voor kernenergie geldt net als voor groene stroom dat deze voor een aanzienlijk deel via import in onze leveringsmix terecht komen. Elektriciteit uit afval, stookolie en ‘overige bronnen’ hebben slechts een klein aandeel in de nationale leveringsmix. De milieuconsequenties van de leveringsmix  uitgedrukt in termen van CO2 en radioactief afval zijn respectievelijk 321 g CO2/KWh en 0,0001 g kernafval/KWh.