Rapport

Actualisatie zeefstudie voor SDE++-subsidieronde 2024. Kosteneffectieve alternatieven voor CCS.

In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken dat subsidiëring van CCS-projecten via de SDE++ alleen kan onder bepaalde voorwaarden. Een daarvan is dat er geen kosteneffectieve duurzame alternatieven bestaan voor CCS. Deze voorwaarde wordt de ‘zeef’ genoemd. Op verzoek van het ministerie van EZK heeft CE Delft de zeef toegepast voor de SDE++-ronde van 2024, op basis van onze eerder ontwikkelde methode. Net als vorig jaar constateerden we dat alleen mechanische stoomrecompressie (MVR) kosteneffectiever is dan CCS. Omdat alle SDE-categorieën echter breder zijn dan alleen MVR, is het niet mogelijk om op basis hiervan een gehele SDE-categorie uit te sluiten van subsidie. We vonden dat de kosten voor duurzame alternatieven relatief sterker gestegen zijn dan die van CCS ten opzichte van vorig jaar. Dit is niet gunstig voor de ontwikkeling van deze alternatieven.