Onze mensen

Maarten de Vries

Maarten de Vries
senior onderzoeker/adviseur

In mijn werk wil ik graag een bijdrage leveren aan die noodzakelijke energietransitie. Bij CE Delft kan ik mijn analytische vaardigheden en uitgebreide ervaring met beleidsprocessen combineren om over bovengenoemde vraagstukken tot degelijke en concrete beleidsadviezen te komen.

Over Maarten

Het veranderende klimaat en de dramatische achteruitgang van natuur en biodiversiteit noopt ons om onze economie, en daarmee onze energievoorziening, op een heel andere leest te gaan schoeien. Fossiele brandstoffen moeten snel uitgefaseerd worden, maar de overgang naar hernieuwbare bronnen brengt eigen uitdagingen mee. Bijvoorbeeld de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk, opslagmogelijkheden en de ontwikkeling van alternatieven, zoals waterstof, voor sectoren die niet makkelijk geëlektrificeerd kunnen worden.

In mijn werk wil ik graag een bijdrage leveren aan die noodzakelijke energietransitie. Bij CE Delft kan ik mijn analytische vaardigheden en uitgebreide ervaring met beleidsprocessen combineren om over bovengenoemde vraagstukken tot degelijke en concrete beleidsadviezen te komen.

Ik heb Natuurkunde en Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. De afgelopen jaren heb ik bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken veel ervaring opgedaan met het Europese klimaat- en energiebeleid en de bijbehorende nationale en Europese beleidsprocessen.

Rapporten waar Maarten de Vries auteur is

Bekijk alle rapporten van Maarten de Vries