Rapport

Advies voor CO2-reductiemaatregelen in de Stadsregio Rotterdam
De Stadsregio Rotterdam, het samenwerkingsverband van gemeenten in de regio Rijnmond, heeft de ambitie om CO2-emissies met 40% te gaan reduceren. Deze ambitie komt voort uit een project waarin CE Delft, met Stadsregio, gemeenten en andere stakeholders, mogelijke opties in beeld heeft gebracht. Deze zijn verwerkt in de Regionale Klimaatagenda.

De belangrijkste mogelijke maatregelen zijn:

  • uitvoeren van een energiebesparingsprogramma voor bestaande woningen, aansluitend op het landelijke programma ‘Meer met Minder’;
  • aangescherpte energieprestatie-eisen voor nieuwe woningen;
  • bedrijven en instellingen in milieucontroles systematisch doorlichten op energiebesparende maatregelen en deze zo nodig opleggen; dit gecombineerd met stimulering;
  • nieuwe bedrijven en instellingen: energie-efficiency hanteren als vestigingscriterium;
  • glastuinbouw en kantoren: zorgen voor regionale ruimtelijke planning voor koude en warmte in de ondergrond.

Uit het project bleek verder dat de samenwerking binnen de Stadsregio Rotterdam een duidelijk meerwaarde kan opleveren, door:

  • het uitwisselen van kennis en het opzetten van proefprojecten;
  • het gezamenlijk maken van afspraken met regionale partijen, zoals woningbouwcorporaties;
  • het stellen van gelijke eisen, onder andere bij uitgifte van bedrijventerreinen.

Auteurs