Onze mensen

Cor Leguijt

Cor Leguijt
manager Energie en Brandstoffen | themaleider Schone gassen

Als natuurkundige vind ik het fijn om grote complexe vraagstukken op te lossen tot overzichtelijke keuzes en processtappen, zodat beleidmakers en politici er mee aan de slag kunnen.

Over Cor

Expertise: Waterstof, groengas, biomassa | Energiesysteemtransitie | Energievoorziening gebouwde omgeving

Na een studie natuurkunde en een promotie (1995) op het gebied van zonnecellen ben ik het energiebedrijfsleven ingestapt, onder andere als onderhandelaar over de energievoorziening van grote nieuwbouwlocaties, en als afdelingsmanager. Sinds 2007 werk ik met veel plezier bij CE Delft, eerst als themaleider ‘Energie in stedelijke omgeving’, daarna themaleider ‘Biomassa’, sinds 2017 als manager ‘Brandstoffen en Steden’ en sinds 2019 als manager ‘Energie & Brandstoffen’ en themaleider ‘Schone Gassen’. De rode lijn is altijd mijn passie geweest om met mijn kennis en kunde bij te dragen aan een duurzame wereld.

Als natuurkundige vind ik het fijn om grote complexe vraagstukken op te lossen tot overzichtelijke keuzes en processtappen, zodat beleidmakers en politici er mee aan de slag kunnen. Het vergt analytische slagkracht, goed kunnen luisteren, kennis, creatief kunnen denken en de resultaten van die denkprocessen op een voor anderen goed toegankelijke manier over het voetlicht kunnen brengen. Ja, ik heb mijn achternaam mee…. Daarnaast vind ik het mooi om dingen samen te doen en daarbij te zorgen dat iedereen het beste uit zichzelf haalt. In je eentje kun je soms snel vooruit, maar samen kom je verder. Ik hecht, mede daarom, aan goede relaties.

De vraagstukken die me het meest na aan het hart liggen zijn die over de rol die schone gassen zoals waterstof en groengas kan spelen in een duurzame wereld en hoe dat te organiseren. Dat is een complex vraagstuk, met veel soorten spelers, veel verschillende belangen, en dat zowel lokale als nationale en internationale beleidsvragen oproept. Er moeten immers geheel nieuwe waardeketens worden opgezet, met vraag, infrastructuur, en productie. Het gaat enerzijds om grondige inhoudelijke kennis, maar anderzijds ook om het zorgen dat partijen samenwerken om tot werkbare oplossingen te komen. Daar hoort ook een beleidsomgeving bij die dat mogelijk maakt. Dat zijn de vraagstukken waar ik me met mijn team op richt.

Rapporten waar Cor Leguijt auteur is

Afnameverplichting groene waterstof
december 2023
Lees meer
Vervolgstudie bijmengverplichting groen gas. Haalbaarheid en betaalbaarheid
juli 2023
Lees meer
Brabants energiesysteem. Ontwikkelingen richting 2050 en ruimtelijke consequenties
mei 2023
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Cor Leguijt