Rapport

Afspraken maken: Van data tot informatie

Dit rapport illustreert hoe modelstudies beter invulling kunnen geven aan informatiebehoeften van stakeholders in de energietransitie. Het toont de potentie van een systematische analyse van de informatieketen en van standaardisatie van de informatie-uitwisseling in die keten. We gebruiken hiervoor provinciale energiesysteemstudies als praktijkvoorbeelden.

Met dit rapport illustreren we de voordelen en de uitdagingen van een systematische analyse van de informatieketen en gestandaardiseerde informatie-uitwisseling. Deze resulteert in informatieproducten die beter afgestemd zijn op informatiebehoeften. Standaardisatie van informatie-uitwisseling kan daarnaast belangrijke voordelen met zich meebrengen, zoals uitwisselbaarheid, efficiëntie, snelheid en consistentie. Om dit in de praktijk te bereiken is de inzet nodig van de gemeenschap van energiemodelleurs in samenspraak met eindgebruikers van de modelresultaten in energiesysteemanalyse en de energietransitie in brede zin.

Meer over