Rapport

Afwegingskader Portaal

CE Delft en Merosch hebben voor woningcorporatie Portaal een afwegingskader opgesteld, met als doel om Portaal te begeleiden bij het koppelen van kennis van de energietransitie op wijk en op gebouwniveau.

Portaal heeft de doelstelling om in 2050 een CO2-neutrale woningvoorraad te hebben en wil een strategie ontwikkelen waarmee zij kan beoordelen of een door de gemeente in de transitievisie warmte voorgestelde energievoorziening ook voor Portaal en haar huurders verstandig is. Hiervoor is het nodig dat Portaal vanuit haar vastgoedstrategie, maar ook vanuit een bredere blik op de wijk, de warmteopties voor een wijk kan beoordelen.  Hiernaast wil Portaal ook haar vastgoedstrategie zo aanpassen dat deze bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstelling voor 2050. 

CE Delft en Merosch hebben voor Portaal gezamenlijk een afwegingskader ontwikkeld, voor zowel de gebouwgerichte als wijkgerichte aanpak. Dit afwegingskader bevat hiernaast praktische handvatten voor de gebouwstrategie en inhoudelijke toelichtingen voor het maken van beoordelingen op basis van de transitievisie warmte.  Hiernaast is er voor Portaal een rekenmodel opgesteld. Met dit rekenmodel is het mogelijk om een eerste afweging te maken tussen de verschillende routes en maatregelen die je in verschillende woningtypes kunt treffen. Dit model is ondersteunend aan het nadenken over de vastgoedstrategie van Portaal en geeft een indicatie van de verschillen in investeringskosten, energiekosten, onderhouds- en beheerskosten en CO2-uitstoot. Dit model is niet openbaar toegankelijk.

Auteurs