Thema

Lokale energietransitie

Met het Klimaatakkoord in handen zijn gemeenten aan zet om de warmtetransitie van woningen en andere gebouwen vorm te geven en locaties aan te wijzen voor opwek van wind- en zonne-energie. Binnen het thema Lokale energietransitie helpt CE Delft gemeenten met het opstellen en evalueren van klimaat- en duurzaamheidsbeleid.

Wij combineren onze beleidskennis en kennis van beleidsvormingsprocessen met inhoudelijke kennis. Hierdoor weten wij een goede relatie te leggen tussen bestuurlijke doelstellingen en effectief beleid. Waar nodig werken wij samen met collega’s van andere thema’s, zoals duurzame stedelijke mobiliteit en duurzaam inkopen.

Speerpunten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Duurzame stad

Wat kan CE Delft voor u doen?

Beleidsadvies

CE Delft adviseert gemeenten en provincies over het opstellen van een effectief pakket aan maatregelen in hun energie- en duurzaamheidsbeleid. Zo ondersteunen wij bij het opstellen van de Regionale EnergieStrategieën en de Transitievisies Warmte.

Lees meer

Beleidsevaluatie

Is het energie- en duurzaamheidsbeleid de afgelopen jaren effectief geweest? Door middel van een evaluatie krijgt u het antwoord. Dit soort evaluaties voeren wij uit voor zowel overheden als voor rekenkamers van de gemeenten.

Modellen en tools

Naast onze kennis van beleidsprocessen, passen we technisch-economische modellen toe bij het opstellen van onze analyses. De modellen spitsen we toe op de specifieke situatie en wensen van de gemeente of provincie.

Rapporten over ‘Lokale energietransitie

Potentie energiegemeenschappen. Onderzoek naar het potentieel van energiegemeenschappen in Nederland
juni 2024
Lees meer
Stroomlijnen van informatie voor verduurzaming gebouwde omgeving. Gevolgen van EPBD IV-richtlijn
april 2024
Lees meer
Duurzaamheid en energiearmoede gemeente Waterland
januari 2024
Lees meer
Bekijk alle publicaties van Lokale energietransitie