Rapport

Analyse bibliographique des travaux Francais et Européens

In deze studie heeft CE Delft ondersteuning geboden aan EY France bij de bepaling van de totale maatschappelijke kosten van geluid in Frankrijk. Deze ondersteuning bestond uit het adviseren over de te hanteren waarderingskentallen voor de kosten geluid. Daartoe heeft CE Delft een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd naar deze waarderingskentallen, wat heeft geresulteerd in een state-of-the-art overzicht van waarderingsmethoden en –kentallen voor (verkeers)geluid in Europa.

Met behulp van de waarderingskentallen zijn de maatschappelijke kosten van geluid in Frankrijk ingeschat op € 57 miljard per jaar. Een belangrijk deel hiervan is afkomstig van verkeer (ca. € 21 miljard), maar ook geluid op het werk, op school en van buren leidt tot aanzienlijke maatschappelijke kosten. Het gaat hierbij wel om een grove inschatting van de maatschappelijke kosten; door onzekerheden over het aantal geluidgehinderde personen en de waardering van de verschillende effecten van geluid (vooral met betrekking tot geluid op het werk, op school en van buren) kent ook de inschatting van de totale maatschappelijke kosten van geluid een aanzienlijke mate van onzekerheid.

Meer over