Onze mensen

Matthijs Otten

Matthijs Otten
senior onderzoeker/adviseur | themaleider Goederenvervoer

De voornaamste reden dat ik bij CE Delft werk is dat ik wil bijdragen aan oplossingen voor het klimaatprobleem en duurzaamheid.

Over Matthijs

Expertises: CO2 en luchtvervuilende emissies van transport | Duurzame stadslogistiek | Duurzaam achterland- en internationaal transport

De voornaamste reden dat ik bij CE Delft werk is dat ik wil bijdragen aan een duurzame wereld en oplossingen voor het klimaatprobleem. Duurzaamheid gaat daarbij nadrukkelijk niet alleen om milieu, maar ook om het welzijn van mensen en economie. Dit maakt de onderzoeksvraagstukken waar we aan werken complex en naar mijn idee ook uitdagend en interessant.

Na mijn promotieonderzoek aan organische zonecellen in 2007, wilde ik mij meer richten op beleidsgerichte onderzoeken om zo meer impact te hebben op duurzaam beleid. Ik ben dit gaan doen op het gebied mobiliteit en transport bij CE Delft. Nu, als themaleider Goederenvervoer, heb ik me gespecialiseerd op onderzoek naar mogelijkheden om de bijdrage van goederenvervoer aan klimaatverandering en luchtvervuiling te minimaliseren. Ik vind het daarbij met name interessant om kennis uit verschillende bronnen en disciplines bij elkaar te brengen en zo tot nieuwe inzichten te komen.

In de loop van de jaren heb ik veel kennis opgebouwd over de emissies en de logistieke eigenschappen van voer- en vaartuigen. Deze kennis pas ik onder andere toe in de STREAM studies, waarmee we aan een breed publiek inzicht willen geven in de emissies van verschillende transportwijzen, en de invloed van techniek en logistieke kenmerken. Deze milieutechnische kennis vormt de basis van onderzoeken die ik doe op het gebied van stadslogistiek en achterland en internationale logistiek.

De weg naar verduurzaming van transport is met het Klimaatakkoord van Parijs en de Europese Green Deal nu echt ingeslagen. Elektrische bestelauto’s en bakwagens komen nu echt op de markt. Op het gebied van stadslogistiek spelen op dit moment interessante implementatievraagstukken rondom zero-emissietransport, zoals: “Wat is het effect van zero-emissiezones in de logistiek op het wagenpark?; Waar gaan elektrische voertuigen laden en verschilt dit voor voertuigen in de bouw en in de retail?; Hoeveel laadinfra is er nodig?; Wat betekent de laadvraag voor het energienet?” Ik vind het een mooie uitdaging om op dit soort multidisciplinaire vraagstukken antwoord te geven door in onderzoek statistische analyses te combineren met kennis van logistiek en energievoorziening en met informatie van partijen uit de markt. De creativiteit die nodig is om dit soort vragen te beantwoorden spreekt me zeer aan.

In het achterland en internationaal transport zijn de oplossingen voor emissievrij transport nog zeker niet uitgekristalliseerd. Het multimodale vervoer biedt zowel kansen als uitdagingen. Hoe kunnen we binnenvaart en wegtransport emissievrij maken richting 2030 en 2050? Welke rol is er voor spoorvervoer? Ik vind het interessant om in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn, wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende opties, hoe de verschillende opties zich ontwikkelen qua kosten en welk beleid er nodig is om deze technieken op de markt te krijgen. Ik ga graag de uitdaging aan om onze klanten te voorzien van ambitieuze adviezen, maar tegelijkertijd de realiteit niet uit het oog te verliezen.

Rapporten waar Matthijs Otten auteur is

Marktverkenning zero-emissiebestelauto’s
juni 2024
Lees meer
Analyse van CO2-emissies op Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost
april 2024
Lees meer
Zero-emissiebouwplaats, inrichting en meerkosten
juli 2023
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Matthijs Otten