Rapport

Analyse progressieve BPM afhankelijk van absolute CO2

In opdracht van het ministerie van Financiën is door CE Delft onderzocht wat de CO2-effecten zijn van omzetting van de BPM van de huidige cataloguswaarde naar een CO2-systematiek waarbij de CO2-toeslag progressief afhangt van de CO2-emissies van de nieuw aan te schaffen personenauto. Deze variant is vergeleken met de effectiviteit van de twee BPM-varianten uit het onderzoek ‘fiscale vergroening’ (differentiatie van de BPM naar absolute CO2-uitstoot en de BPM gebaseerd op CO2-grondslag) en de huidige BPM gebaseerd op energielabels (tarieven 2008).