Rapport

Arbeidsmarktonderzoek waterstoftransitie

Op verzoek van GroenvermogenNL en Platform Talent voor Technologie hebben CE Delft en SEO Economisch Onderzoek een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd om de kennisbehoefte rondom groene waterstof in beeld te brengen. Deze studie geeft inzicht in de vraag en het aanbod van banen in de waterstofketen, tussen 2024 en 2030, met een doorkijk in de jaren erna. Hierbij wordt gekeken naar de up- mid- en downstreamfase van de waterstofketen. Aan bod komen de benodigde opleidingsniveaus, beroepen en vaardigheden van personeel dat de komende zes jaar en daarna nodig is in de waterstofketen. Ook gaan we dieper in op het potentiële arbeidsaanbod vanuit de opleidingen, zijinstroom en personeel uit het buitenland voor deze waterstofbanen.

Uit de studie blijkt dat de totale directe vraag naar arbeid in de periode 2024-2030 ongeveer 38.000 fte bedraagt. Momenteel zijn er 1,2 miljoen fte werkzaam in relevante sectoren voor de waterstoftransitie en de jaarlijkse instroom vanuit opleidingen, zijinstroom en arbeidsmigratie ligt de afgelopen jaren rond de 135.000 fte. Het beschikbare arbeidsaanbod wordt echter door vele sectoren benut, niet alleen de waterstofsector. Er is sprake van een aanzienlijke arbeidsmarktkrapte, vooral voor technisch geschoold personeel. Dit beperkt de snelheid waarmee de waterstofeconomie kan worden gerealiseerd.

 

Auteurs