Rapport

Arbeidsvraag in de energietransitie

Er is behoefte aan een nauwkeurige arbeidsvraagprognose voor windenergie op zee en land, zonne-energie, biomassa, waterstof, energiebesparingstechnieken en netverzwaring. Dit opgeleverde model brengt de hoeveelheid en de aard van de directe vraag naar arbeid in kaart die nodig is om de Nederlandse energietransitie uit te voeren. Zo wordt voor sectoren duidelijk over welk type arbeid zij moeten beschikken om tekorten in de arbeidsmarkt te voorkomen.

In dit rapport wordt het vernieuwde model vervolgens toegepast bij een casus op het gebied van waterstof, namelijk het Groenvermogen II project. Met dit project wordt € 1,25 miljard geïnvesteerd in onder andere de constructie van waterstofcentrales. Dit leidt tot een arbeidsvraag die ligt tussen de 4.000 en de 5.700 fte. Voor elke fase zijn er arbeidsverdelingen gemaakt van de relevante beroepsgroepen per opleidingscategorie. Vervolgens is beoordeeld hoe goed deze arbeidsvraag ingevuld kan worden met het huidige arbeidsaanbod.

Auteurs