Rapport

Bedrijventerreinen Eindhoven. Nulmeting en scan maatregelen

Deze studie onderzoekt het energieverbruik en CO2-uitstoot op de bedrijventerreinen in de gemeente Eindhoven en mogelijke maatregelen om deze terug te dringen. De studie richt zich hierbij op twintig bedrijventerreinen, verspreid door de stad.

De nulmeting brengt het huidige energiegebruik van de panden per bedrijventerrein in beeld. Het energiegebruik voor ruimteverwarming, elektriciteitsgebruik voor het gebouw zoals computers en verlichting en het elektriciteits- en gasgebruik voor productieprocessen verschilt per pand en dus per terrein. Daarom verschilt ook de CO2-uitstoot. De Hurk, Kade – DAF en de GDC Eindhoven Acht springen eruit als de grootste verbruikers. Daarna volgt een aantal middelgrote terreinen (TU/e Campus, Eindhoven Airport, Flight Forum, High Tech Campus, Kade en Kapelbeemd).

Met de gemeente hebben we een aantal mogelijke maatregelen opgesteld om het energiegebruik en de CO2-uitstoot op de bedrijventerreinen terug te dringen. Dit zijn bijvoorbeeld processen elektrificeren, zonnecellen op alle geschikte bedrijfsdaken, aardgasvrij verwarmen met warmtepompen of een warmtenet en alle utiliteiten isoleren naar label C. Deze studie berekent de maximaal haalbare CO2-besparing van deze maatregelen. Ook hebben we gekeken naar Green Deals, waarin bedrijven met de gemeente een deal sluiten om te verduurzamen. Sommige maatregelen, zoals de Erkende Maatregelen Lijst, lopen al en leveren dus op korte termijn al besparingen op. Andere maatregelen, zoals elektrificatie van processen, kennen een langere uitvoeringsduur, omdat de techniek en businesscase zich nog moeten ontwikkelen.

Auteurs

Co-auteurs

Emma Koster