Rapport

Behavioural factors influencing the uptake of energy efficiency in residential buildings

Gedragsfactoren die van invloed zijn op energiebesparing in woningen

Emissiereductie in de gebouwde omgeving is essentieel om de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie te halen. Om deze doelstellingen te behalen, moet de EU het jaarlijkse percentage van energierenovaties in 2030 ten minste verdubbelen en het aantal grondige renovaties aanzienlijk verhogen. Tot nu toe is het beleidskader onvoldoende gebleken om het tempo te versnellen en de verwachte emissiereducties te realiseren.

Een van de redenen van het achterblijven van energiebesparing in gebouwen kan zijn dat er te weinig rekening wordt gehouden met de gedragsfactoren die van invloed zijn op de investeringsbeslissingen bij renovaties. Dit rapport bundelt de bevindingen uit de gedragswetenschappen om de kennis van de grote verscheidenheid aan factoren die van invloed zijn op deze beslissingen te vergroten. Daarnaast identificeert en karakteriseert dit rapport de relevante belanghebbenden, hun gedragingen, motivaties en het besluitvormingsproces. Ten slotte bevat het rapport aanbevelingen voor Europese, nationale en lokale beleidsmakers over hoe gedragsfactoren kunnen worden meegenomen in beleid om investeringen in energie-efficiëntie in gebouwenbeleid te verbeteren.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Europees Milieuagentschap (EEA) en uitgevoerd door Ramboll. CE Delft was als expert betrokken.

Auteurs