Rapport

Beleidsevaluatie MIA\Vamil

Met de MIA en de Vamil stimuleert de overheid investeringen in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, door een financieel voordeel te bieden. De MIA biedt de mogelijkheid om een deel van het investeringsbedrag af te trekken van de belasting die het bedrijf betaalt. De Vamil biedt de mogelijkheid om de investering volgens een willekeurig patroon af te schrijven, waardoor onder
andere een rente- en liquiditeitsvoordeel ontstaat. Investeringen in bedrijfsmiddelen die voldoen aan de criteria op de Milieulijst komen in aanmerking voor dit financieel voordeel. De Milieulijst wordt jaarlijks bijgesteld met als doel dat de technieken die op de Milieulijst staan zich bevinden in de fase van marktintroductie én tot bovenwettelijke milieuwinst leiden.

De belangrijkste doelen van de evaluatie zijn:

  • inzicht krijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de MIA\Vamil
  • onderzoeken of en op welke wijze de regeling kan worden verbeterd.

De evaluatie richt zich op aanvragen die zijn gedaan in de periode 2011-2016.

Auteurs