Rapport

Benchmark actieve, gezonde, duurzame mobiliteit gemeenten

Een coalitie bestaande uit Natuur & Milieu, Fietsersbond, Milieudefensie, MENSenSTRAAT, Rover, Longfonds en Wandelnet werken samen in een project om gemeenten ertoe te bewegen zogenaamde ‘groene college-akkoorden’ te sluiten. De coalitie heeft CE Delft opdracht gegeven om een benchmark te ontwikkelen voor 30 gemeenten. Deze benchmark geeft de huidige situatie van gemeenten weer op het gebied van actieve, gezonde, duurzame mobiliteit en geeft een indicatie van de noodzaak en kansen op ontwikkeling richting duurzame en leefbare steden. Dit rapport biedt de uitwerking van deze opdracht.

Uitkomsten benchmark duurzame, actieve, gezonde mobiliteit voor 30 gemeenten:

Alkmaar Breda Emmen Leeuwarden ‘s-Hertogenbosch
Almere Delft Enschede Leiden Tilburg
Amersfoort Den Haag Groningen Maastricht Utrecht
Amsterdam Deventer Haarlem Middelburg Zaanstad
Apeldoorn Dordrecht Heerlen Nijmegen Zoetermeer
Arnhem Eindhoven Hengelo Rotterdam Zwolle

Spreadsheets:

In deze spreadsheet staan alle data en brongegevens die gebruikt zijn voor deze benchmark.

In deze spreadsheet staan alle data per gemeente. In het tabblad ‘Gemeente’ staat in vak C1 een dropdownmenu, waarin je zelf de gemeente van je keuze kunt invoeren.