Rapport

Beoordeling van OV-projecten; Ideeën voor maatstaven voor kosten-batenanalyses

In tegenstelling tot de perceptie die vaak leeft kunnen openbaar-vervoerprojecten in kosten-batenanalyses wel degelijk een positieve score opleveren. Succesfactoren van OV-projecten zijn:

  • een selectieve projectopzet: het project lost primair vervoersknelpunten op en brengt geen extreme investeringen met zich mee;
  • het project wordt uitgevoerd in of tussen gebieden met hoge bevolkingsdichtheden;
  • de mate van flankerend autobeleid zoals parkeerbeleid dat parallel aan het project wordt ingezet.

Ook zouden OV-projecten beter kunnen scoren als geluid, emissies en (vooral) verkeersveiligheid beter monetair werden gewaardeerd. Om mogelijke ruimtelijke en sociale voordelen van OV beter zichtbaar te maken zou de kosten-batenanalyse ten slotte kunnen worden aangevuld met indicatoren voor ruimtelijke en sociale ‘efficiëntie’ van het project.

Auteurs

Meer over