Rapport

Bestelauto’s anders belast

Het bestelautopark heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt, en de verwachting is dat deze groei ook het komende decennium verder aan zal houden. Deze ontwikkeling, en het hoge aandeel dieselbestelauto’s, zorgt dan ook voor een toenemend aandeel van bestelauto’s in de totale emissies van verkeer en vervoer.

Het Ministerie van VROM heeft CE en NEA daarom gevraagd, de effecten te berekenen van een aantal opties om de fiscale behandeling van bestelauto’s te wijzigen. In de studie zijn de volgende fiscale opties onderzocht:

  1. MRB gelijktrekken met die van personenauto’s op benzine
  2. Invoering brandstoftoeslagen op MRB en invoeren BPM voor dieselbestelauto’s van 1.868 Euro
  3. Afschaffen grijs kenteken regeling
  4. Uitsluiten van bestelauto’s met dubbele banken

Uit de resultaten blijkt dat de milieueffecten van opties 2 en 3 het grootst zijn. Ze zorgen met name voor een daling van de NOx en PM10-emissies. De milieueffecten van de overige opties zijn relatief beperkt. Als we kijken naar de financiële gevolgen valt vooral optie 3 op, die aanzienlijke extra overheidsinkomsten (c.q. meerkosten bij bestelautobezitters) oplevert, ca. 2 miljard in 2010.

Auteurs

Meer over