Rapport

Biocokes als alternatief voor petroleumcokes en metallurgische cokes

In verband met de uitwerking van de Routekaart Chemie 2030 heeft CE Delft voor VNCI een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor vervanging van (petroleum)cokes in de chemische sector door biocokes. Cokes wordt gebruikt als reductiemiddel en/of grondstof bij een viertal bedrijven in de Nederlandse chemie (Tronox, ESD-SIC, Thermphos, Aluchemie). Het vervangen van cokes bij deze vier bedrijven kan in potentie een directe CO2-reductie van naar verwachting enkele honderden kilotonnen/jaar opleveren.

Voor een eerste verkenning van de mogelijkheden van bio-cokes heeft CE Delft eerst een bureaustudie uitgevoerd naar informatie over kwaliteit van en productiekosten voor bio-cokes. Vervolgens heeft CE Delft contact gehad met de vier chemische bedrijven en een aantal bedrijfsbezoeken afgelegd. Daarbij zijn de technische, economische en organisatorische mogelijkheden, randvoorwaarden en wensen met betrekking tot een eventueel (gedeeltelijk) overschakelen op biocokes verkend.

Op basis van de tot nu toe beschikbare informatie kan worden geconcludeerd dat biocokes een technisch en economisch interessante innovatie lijkt. Wil implementatie uiteindelijk gaan plaatsvinden, dan is een beter inzicht nodig in het technische en het economische potentieel.