Thema

Biomassa

Duurzame biomassa (biogrondstoffen) omvat een zeer breed scala aan producten, van reststromen uit land- en bosbouw (bietenpulp, mest, stro, etc.), tot afvalstromen (gft, rioolwaterzuiveringsslib, gebruikt frituurvet, cacaodoppen, etc.) en speciaal geteelde gewassen (zoals algen).

In alle toekomstscenario’s speelt duurzame biomassa een belangrijke rol als vervanger van fossiele energie en fossiele grondstoffen. Biomassa kan worden ingezet voor de energieproductie (gas, warmte en elektriciteit), de (chemische) industrie (grondstof en energie), en in het transport (hernieuwbare brandstoffen).

Wat kan CE Delft voor u doen?

Schone gassen

Op de themapagina Schone gassen vindt u meer informatie over biogrondstoffen. Lees meer

Hernieuwbare transportbrandstoffen

Op de themapagina Hernieuwbare brandstoffen vindt u meer informatie over biogrondstoffen. Lees meer

Rapporten over ‘Biomassa

Used Cooking Oil (UCO) as biofuel feedstock in the EU
april 2021
Lees meer
Sorteren van de bioplastic PLA uit huishoudelijk afval voor recycling, inclusief praktijkproef
maart 2021
Lees meer
CO2-reductie met de Circular Biobased Delta
december 2020
Lees meer
Bekijk alle publicaties van Biomassa