Thema

Biomassa

Duurzame biomassa (biogrondstoffen) omvat een zeer breed scala aan producten, van reststromen uit land- en bosbouw (bietenpulp, mest, stro, etc.), tot afvalstromen (gft, rioolwaterzuiveringsslib, gebruikt frituurvet, cacaodoppen, etc.) en speciaal geteelde gewassen (zoals algen).

In alle toekomstscenario’s speelt duurzame biomassa een belangrijke rol als vervanger van fossiele energie en fossiele grondstoffen. Biomassa kan worden ingezet voor de energieproductie (gas, warmte en elektriciteit), de (chemische) industrie (grondstof en energie), en in het transport (hernieuwbare brandstoffen).

Wat kan CE Delft voor u doen?

Schone gassen

Op de themapagina Schone gassen vindt u meer informatie over biogrondstoffen.

Lees meer

Hernieuwbare transportbrandstoffen

Op de themapagina Hernieuwbare brandstoffen vindt u meer informatie over biogrondstoffen.

Lees meer

Rapporten over ‘Biomassa

Convenant duurzaamheid biomassa. Jaarrapportage 2021
mei 2022
Lees meer
Verplicht aandeel recyclaat of biobased in plastic. In de Europese Unie
maart 2022
Lees meer
Groengas voor de gebouwde omgeving. Kennisdocument voor de gemeente Nijmegen
november 2021
Lees meer
Bekijk alle publicaties van Biomassa