Thema

Biomassa

Duurzame biomassa (biogrondstoffen) omvat een zeer breed scala aan producten, van reststromen uit land- en bosbouw (bietenpulp, mest, stro, etc.), tot afvalstromen (gft, rioolwaterzuiveringsslib, gebruikt frituurvet, cacaodoppen, etc.) en speciaal geteelde gewassen (zoals algen).

In alle toekomstscenario’s speelt duurzame biomassa een belangrijke rol als vervanger van fossiele energie en fossiele grondstoffen. Biomassa kan worden ingezet voor de energieproductie (gas, warmte en elektriciteit), de (chemische) industrie (grondstof en energie), en in het transport (hernieuwbare brandstoffen).

Wat kan CE Delft voor u doen?

Schone gassen

Op de themapagina Schone gassen vindt u meer informatie over biogrondstoffen.

Lees meer

Hernieuwbare transportbrandstoffen

Op de themapagina Hernieuwbare brandstoffen vindt u meer informatie over biogrondstoffen.

Lees meer

Rapporten over ‘Biomassa

Convenant duurzaamheid biomassa. Jaarrapportage 2020
mei 2021
Lees meer
Verkenning generieke maatregelen glastuinbouw
mei 2021
Lees meer
Emissions of (bio)LPG and other energy carriers in domestic heating, BBQs and forklift trucks. Country report: Belgium
maart 2021
Lees meer
Bekijk alle publicaties van Biomassa