Rapport

Brandstoffen voor het wegverkeer – Kenmerken en perspectief

TNO en CE Delft hebben voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu een serie factsheets gemaakt "Brandstoffen voor het wegverkeer". Auto’s op groen gas, elektrisch vervoer, waterstof als brandstof, er is inmddels een reeks van nieuwe toepassingen beschikbaar. Deze zijn op een rijtje gezet, zodat voor beleidsmakers (Rijk, provincie en gemeente) maar ook voor wagenparkbeheerders, overzichtelijk wordt wat de stand van zaken is.
In de factsheets worden per brandstof de belangrijkste eigenschappen van alternatieve brandstoffen en motoren op een rijtje gezet. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • toepasbaarheid van een brandstof in een voertuig
  • luchtverontreiniging t.o.v. bestaande brandstof
  • uitstoot broeikasgassen en energieverbruik
  • infrastructuur (distributie en tank/laadinfrastructuur)
  • kosten en fiscale aspecten
  • ontwikkelingsstadium

Auteurs