Rapport

Brandstofvergroening in de wateren van Bonaire

In april 2021 is er een motie in de Tweede Kamer aangenomen om in kaart te brengen wat de voor- en nadelen zijn van verschillende soorten brandstofverbruik in de wateren van Bonaire. Er wordt in deze motie een vergelijking gemaakt met zogenaamde Emission Control Areas (ECAs), zoals geldt voor het Noordzeegebied, waardoor vervuiling door de scheepvaart wordt teruggedrongen.

Een dergelijke regelgeving geldt op dit moment niet voor Bonaire. Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat onderzoekt CE Delft daarom in dit rapport wat voor effect brandstofvergroening heeft door middel van het invoeren van een zogenaamde ECA rondom Bonaire, eventueel in combinatie met omliggende eilanden. Hierbij worden de belangrijkste voordelen, nadelen en risico’s in kaart gebracht en wordt er gekeken naar de haalbaarheid van het indienen van een ECA-aanvraag bij de IMO.

Auteurs