Rapport

Certificering van duurzaamheid van import van groene grondstoffen

Voor de toekomst wordt een grootschalige inzet van biomassa voorzien als bron voor elektriciteit, voertuigbrandstoffen en de chemie. De visie die is geformuleerd in de transitie biomassa spreekt zelfs over 30% biomassa in de nationale energie-voorziening in 2040. Import is daarbij onvermijdelijk. Maar hoe kan dit op een duurzame wijze? Inzet van biomassa als duurzame bron, terwijl in het land van herkomst de voedselproductie in het gedrang komt of de biodiversiteit wordt aangetast, is uiteraard niet wenselijk. De vraag is dan ook aan welke criteria de import van verschillende typen biomassa moet voldoen. Hierover is het afgelopen jaar in een werkgroep binnen de energietransitie nagedacht. Dat heeft een algemene lijst opgeleverd met relevante thema’s. Daarin is bijvoorbeeld het thema water geïdentificeerd. Maar voor de ene regio is het een probleem dat biomassateelt water onttrekt aan de bodem, terwijl dit in een andere regio juist gunstig zou kunnen zijn.
In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is CE nu, in samenwerking met Eostra, bezig te verkennen hoe dit verder aangepakt zou kunnen worden. Daarbij wordt ook samenwerking gezocht met de ministeries van VROM en Buitenlandse Zaken. Het doel is om samen met lokale partijen in het land van herkomst concrete, regiospecifieke criteria op te stellen en ook daadwerkelijk te toetsen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert Bergsma, bergsma@ce.nl of 015-2150150

Auteurs

Meer over