Rapport

Climate analysis of Subcoal® in coal-fired power plants

In opdracht van Subcoal International heeft CE Delft de  klimaat- en algemene milieu-impacts van het bijstoken van Subcoal in kolencentrales onderzocht. Subcoalpellets zijn gemaakt van papier-plastic afvalstromen, zoals rejects uit de papierindustrie en de resterende papier-plasticfracties uit afvalsorteerinstallaties.  Met behulp van levenscyclusanalyse (LCA) methodiek is de klimaatimpact van het bijstoken van Subcoal in kolencentrales (Subcoal-route) vergeleken met die van het verbranden van het papier-plasticafval (de grondstof van Subcoal) in een afvalverbrandingsinstallatie (AEC-route).

De Subcoal-route vermindert de CO2-uitstoot met 645-1.263 kg per ton Subcoal vergeleken met de AEC-route, afhankelijk van het scenario (Subcoal vervangt 100% steenkool of ook houtpellets). Voor kolengestookte elektriciteitscentrales betekent dit dat het meestoken van 10% Subcoal de klimaat ketenemissies met 3-7% vermindert. De totale milieu-impact van de twee routes is vergeleken met behulp van de ReCiPe-methode. De Subcoal-route scoort beter op 12 van de 18 geëvalueerde milieu-indicatoren alsook op de gewogen ReCiPe single score.

Auteurs

Meer over