Rapport

CO2-belasting met terugsluis naar fonds klimaatrechtvaardigheid

De Socialistische Partij heeft CE Delft verzocht om een analyse te maken van de effecten van een klimaatrechtvaardigheidsfonds dat gevuld wordt uit de opbrengsten van een CO2-belasting in de industrie.

Het klimaatrechtvaardigheidsfonds wordt ingezet om huishoudens te compenseren voor eventueel stijgende prijzen en voor subsidiering van de energietransitie in de gebouwde omgeving. We brengen de volgende effecten in beeld:

  • Inkomensgevolgen voor huishoudens;
  • Aantal woningen dat verduurzaamd kan worden;
  • Hoeveelheid CO2-reductie die behaald kan worden.