Onze mensen

Benno Schepers

Benno Schepers
senior onderzoeker/adviseur | sectorleider Duurzame Steden | themaleider Duurzame warmte

‘Warmte is hot’ en al meerdere jaren werk ik met veel plezier in opdracht van overheid en bedrijfsleven aan vraagstukken rond de warmtevraag en -productie.

Over Benno

‘Warmte is hot’ en al meerdere jaren werk ik met veel plezier in opdracht van overheid en bedrijfsleven aan vraagstukken rond de warmtevraag en -productie. Hierbij kijk ik niet alleen naar beleidsvraagstukken, maar ook naar de technische en economische haalbaarheid van warmtetoepassingen. Dit beperkt zich niet enkel tot stadsverwarming, maar ik onderzoek ook het koppelen van partijen in de industrie, glastuinbouw en kantoren, collectieve en individuele systemen, besparingen, hernieuwbare warmte en innovaties bij huishoudens en bedrijven.

Binnen CE Delft ben ik verantwoordelijk voor het coördineren van de verschillende onderzoeks- en adviestrajecten op het gebied van warmte. Hierbij hebben mijn collega’s en ik recent verschillende projecten gedaan, zoals de ontwikkeling van het VESTA-model (PBL, 2011 en 2013) over warmtelevering in de gebouwde omgeving. Of een onderzoek naar de werkgelegenheidsaspecten van energiebesparing in de woningbouw (ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012). Binnen de projecten treed ik zowel op als projectleider en als inhoudelijk expert. Hierbij komt mijn achtergrond in werktuigbouwkunde, techniekfilosofie en bedrijfskunde aan de Universiteit Twente goed van pas.

Mijn expertisevelden zijn:

  • Warmtevraag en -productie
  • Hernieuwbare warmtebronnen en aardgas
  • Energievoorziening van de stedelijke omgeving
  • Energie uit water (getijde-, golf- of stuwenergie)
  • Wisselwerking wetenschap, technologie en samenleving
  • Innovatiemanagement

Neem voor vragen gerust contact met mij op!

Rapporten waar Benno Schepers auteur is

Regional Vision Parkstad Limburg. Opportunities for 5th generation district heating and cooling
november 2022
Lees meer
Factsheet ‘Onrendabele top collectieve warmtesystemen’
juli 2021
Lees meer
Kansen voor thermische opslagsystemen
augustus 2020
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Benno Schepers