Rapport

CO2-beprijzing als onderdeel van een duurzame organisatie. ‘Toepassingsgebied Provincies’

Via de Klimaatenveloppe is in 2019 extra geld beschikbaar gesteld om via publieke inkoop een impuls te geven aan de transitie naar een klimaatneutrale- en circulaire economie. Dit geld wordt geïnvesteerd in de ondersteuning en kennisverspreiding op gebied van klimaatneutraal en circulair inkopen door decentrale overheden. Hoewel breed erkend wordt dat interne CO2-beprijzing daarin een belangrijke rol speelt is op dit moment nog niet duidelijk hoe interne CO2-beprijzing precies kan worden toegepast. Daarom heeft het Klimaatverbond, in samenwerking met de provincies, een onderzoek gevraagd naar de rol die CO2-beprijzing kan spelen bij ‘Duurzame Organisaties’. Duurzame Organisatie is in deze studie een benaming van organisaties die inzicht hebben verkregen in hun CO2-footprint van alle processen waar de eigen organisatievoering van de provincie mee te maken heeft. Het gaat daarbij veelal om inkoop van papier en overige kantoorartikelen, catering, meubilair, toiletartikelen, maar ook dienstreizen en energie.

Auteurs