Onze mensen

Lonneke de Graaff

Lonneke de Graaff
senior onderzoeker/adviseur | themaleider Duurzaam inkopen

Met plezier pas ik mijn kennis van duurzaamheid en circulaire economie toe in de praktijk!

Over Lonneke

Mijn passie voor onderzoek en advies op het gebied van duurzaamheid ligt bij duurzaam inkopen, duurzame innovatie en levenscyclusanalyse (het meten van maatschappelijke impact). Duurzaam inkopen is een krachtig instrument voor het beperken van CO2-uitstoot, het realiseren van de circulaire economie en maatschappelijk verantwoord handelen. Duurzame innovatie leidt tot kwalitatief hoogwaardige producten en verbetering van de kwaliteit van leven. Levenscyclusanalyse helpt om strategie te verbeteren en te focussen op dat wat écht kan bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving.

Ik heb 15 jaar ervaring als projectleider en duurzaamheidsadviseur op het gebied van producten, processen en ketens. Mijn werkveld betreft zowel de overheid als de industrie. Met plezier pas ik mijn kennis van duurzaamheid en circulaire economie toe in de praktijk. Ik maak de milieueffecten zichtbaar van de keten van grondstoffen, productie, gebruik en afvalstromen en help deze effecten te minimaliseren. Ik ben zeer betrokken bij de projecten die ik doe. De gebruiker staat voor mij altijd centraal.

Binnen CE Delft ben ik verantwoordelijk voor het coördineren van de verschillende onderzoeks- en adviestrajecten op het gebied van duurzaam inkopen en ketenanalyse. Samen met collega’s werken we aan een grote diversiteit aan opdrachten, zoals de ontwikkeling van de MVI-criteriatool voor de Rijksoverheid, waarmee inkopers MVI-criteria kunnen vinden voor 45 verschillende productgroepen. Of de MVI-quickscans, voor onder andere UMC Utrecht en het ministerie van Justitie en Veiligheid, waarmee we de prioritaire productgroepen voor duurzaam inkopen hebben vastgesteld. Ook ondersteunen we opdrachtgevers bij tendertrajecten door bijvoorbeeld tools te ontwikkelen waarmee inschrijvers kunnen worden beoordeeld op hun duurzaamheidsscore.

Binnen de projecten treed ik zowel op als projectleider en als inhoudelijk expert. Hierbij komt mijn achtergrond in Industrial Design and Engineering aan de TU Delft en mijn eerdere werkervaring bij Beco en EY Cleantech and Sustanability goed van pas.

Mijn expertisevelden zijn: Duurzaam Inkopen | Levenscyclusanalyse (LCA) en carbon footprint | Circulaire economie

Rapporten waar Lonneke de Graaff auteur is

Handreiking monitoring en contractuele borging MVI. Advies voor overheden om het monitoren en contractueel borgen van MVI beter te organiseren
oktober 2021
Lees meer
Top 10 milieubelasting gemiddelde Nederlandse consument – update
december 2020
Lees meer
CO2-beprijzing bij inkopen en aanbesteden door provincies. Met focus op catering, meubilair en textiel
augustus 2020
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Lonneke de Graaff