Rapport

CO2-reductie van circulaire maatregelen. Verkenning van mondiale en nationale emissiereducties voor een ambitieus klimaatdoel voor de circulaire economie

Door circulaire maatregelen te implementeren, ziet het kabinet een potentie van 2 tot 4 Mton CO2-reductie in 2030. Deze maatregelen kunnen bijdragen aan het doel van de regering om 55% emissiereductie te behalen in 2030. In het kader hiervan heeft CE Delft voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de CO2-emissiereductie van twaalf circulaire beleidsmaatregelen berekend.

Het totale effect van de maatregelen ligt waarschijnlijk in de ordegrootte van ten minste 2,6 tot 2,8 Mton mondiale emissiereductie. De reductie op Nederlands grondgebied is onzekerder. Dit heeft ermee te maken dat circulaire maatregelen de hele productieketen betreffen, en daarmee ook emissiereductie van primaire materialen en afvalverbranding over de grens kunnen vermijden.

Het in dit rapport beschouwde beleidspakket kan leiden tot veranderingen in de groei van materialenproductie en fossiele afvalverbranding. Deze parameters kunnen worden aangepast in de modellering volgens de KEV-methodiek. Hierdoor kan aan het beleidspakket een emissie-effect worden toegekend, mits ook duidelijk is welke alternatieve-materialenproductie in Nederland kan worden verwacht.