Rapport

CO2 reduction potential in European waste management

Deze studie bouwt voort op een eerder onderzoek (2008) en gaat dieper in op de volumes die de afvalbeheersector verwerkt en de CO2-uitstoot van bepaalde afvalstromen.

Deze studie onderzoekt de uitstoot van broeikasgassen van afvalverwerking in de EU en de uitstoot die hiermee voorkomen wordt. Hierbij kijken we naar tien geselecteerde afvalstromen in de EU27 en het VK en baseren we ons op beschikbare statistieke gegevens. De afvalverwerkroutes bestaan uit recycling, afvalverbranding met energieterugwinning, meeverbranding en afvalstorting. We hebben drie scenario’s uitgewerkt:

  1. Referentiepunt – de situatie in 2018: netto-uitstoot van CO2-equivalenten van bestaande afvalverwerking in de EU27 en het VK in 2018.
  2. Prognose 1 – 2035 (2040) ‘Implementatie van huidige wetgeving’: de huidige afvalregelgeving, recyclingdoelstellingen en doelstellingen voor huishoudelijk afval worden ook van kracht op commercieel en industrieel afval.
  3. Prognose 2 – 2035 ‘Mogelijke uitkomsten’: de recyclingambities worden verder opgeschroefd en afval dat gerecycled of gebruikt kan worden voor energiedoeleinden wordt niet naar een stortplaats gebracht.

Prognos en CE Delft hebben deze studie uitgevoerd namens de volgende Europese verenigingen voor afvalbeheer: FEAD, CEWEP, RDF Industry Group en de Vereniging Afvalbedrijven. Prognos hield zich hierbij bezig met de statistieke gegevens, terwijl CE Delft zich richtte op de CO2-eq-factoren van afvalverwerking.

Belangrijkste resultaten

  • Binnen een periode van twintig jaar leidt de verwerking van de geselecteerde afvalstromen tot een netto-uitstoot van 13 Mton CO2-equivalenten.
  • Als de huidige afvalregelgeving tegen 2035 met succes van kracht wordt binnen de EU27 en het VK (prognose 1), stijgt de potentiële voorkomen CO2-uitstoot aanzienlijk (-137 Mton CO2-eq, een besparing van 150 Mton CO2-eq).
  • Bij de ambitieuzere prognose 2 ziet men de potentiële besparing bijna verdubbelen: de voorkomen netto-uitstoot stijgt hierbij naar -283 Mton CO2-equivalent, wat leidt tot een besparing van 296 Mton CO2-equivalent.
  • Uit deze studie blijkt dat de grootste winst op de stortplaats te behalen is met organisch afval: door afval als papier, karton en bioafval minder te storten, kan tot wel 120 Mton CO2-equivalent bespaard worden. Energieterugwinning uit restafval en brandstof geproduceerd uit afval kunnen ook aanzienlijke besparingen opleveren.

Belangrijkste bevindingen

  • De afvalbeheersector kan waardevolle van afval afgeleide materialen beschikbaar maken voor de hele economie en heeft zo een potentiële sectoroverstijgende impact. Deze materialen kunnen vervolgens gebruikt worden als grondstof of energiebron.
  • Voor een maximale voorkoming van CO2-uitstoot wordt beleidsmakers aangeraden om de beschikbare recycling- en waste-to-energy-capaciteit in de EU27 en het VK optimaal te benutten.