Onze mensen

Marijn Bijleveld

Marijn Bijleveld
senior onderzoeker/adviseur
Over Marijn

Bij CE Delft werk ik aan verduurzamingsvraagstukken rond grondstoffen en producten. Levenscyclusanalyse (LCA) is daarbij de rode draad. Het brengt onduurzame kanten van grondstofketens in beeld en toont de richting naar daadwerkelijke verduurzaming.

Circulariteit, het sluiten van grondstofketens, zie ik als een belangrijk middel om tot een duurzame samenleving te komen. Ik leg graag de link tussen circulariteit en daadwerkelijke (meetbare) duurzaamheid. Ik denk mee over welke gegevens nodig zijn, voor monitoring, om zowel de mate van circulariteit te bepalen als inzicht te geven in de milieu-impact van een product.

Ik leid projecten en ben beschikbaar voor het geven van advies. In alle projecten vind ik het belangrijk om klantgericht te werken. Dat uit zich in goed overleg over het doel en/of opzet van het project, om tot resultaten en advies te komen waarmee de klant verder kan. Ook vind ik het leuk om de resultaten van een analyse op een begrijpelijke en visueel aantrekkelijke manier te presenteren. Daarom, maar ook vanwege mijn achtergrond als industrieel ontwerper, heeft het ontwikkelen van flexibele LCA-rekentools mijn interesse.

Expertises:
  • Levenscyclusanalyse
  • Tools en rekenmodellen
  • Circulariteit van grondstofketens
  • Van onduurzaamheid naar duurzaamheid
  • Innovatieve productie- en recyclingtechnieken
  • Textiel, papier & bedrukking, kunststoffen, metalen, hout, beton, verpakkingen, …

Rapporten waar Marijn Bijleveld auteur is

Milieuprijzen als weegfactor in de bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken
maart 2024
Lees meer
Risico en effecten verminderde leveringszekerheid bouwmaterialen. Beton, bitumen, klei, staal, zink
december 2023
Lees meer
Naar duurzame producten met de principes van circulariteit
september 2023
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Marijn Bijleveld