Rapport

CO2-winst met kunststofrecyclaat. Een overzicht van CO2-kentallen van mechanisch kunststofrecyclaat voor NRK Recycling

De kunststof- en rubberindustrie wil verder verduurzamen. Onderdeel daarvan is de inzet van recyclaat om zo de klimaatimpact (of emissies in CO2-eq.). van haar producten te verlagen. NRK Recycling heeft CE Delft gevraagd de CO2-winst door inzet van recyclaat te onderbouwen.

Om concrete CO2-doelen na te streven, moet er eerst in beeld gebracht worden wat het klimaatvoordeel is van kunststofrecyclaat. De hoofdvraag in deze studie is: ‘Wat is de klimaatimpact (in CO2-score) van gerecyclede kunststoffen ten opzichte van de nieuwe fossiele (‘virgin’) productie van kunststoffen?’

Allereerst heeft gerecycled kunststofgranulaat een aanzienlijk lagere klimaatimpact dan kunststofgranulaat verkregen uit virginproductie. Voor het laatste zijn immers fossiele grondstoffen nodig, die bij het recyclen van kunststoffen niet nodig zijn. Het recyclen van kunststof levert ook nog een tweede significant klimaatvoordeel op als we kijken naar de end-of-life-fase. Het verbranden van kunststof in afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) levert weliswaar energie en warmte, maar stoot toch netto-CO2 uit, wat voorkomen wordt door te recyclen.

Meer over