Rapport

Configuraties voor Aquathermie; de afwegingen boven water


Aquathermie is één van de warmtebronnen die een bijdrage kunnen leveren aan een klimaatneutrale warmtevoorziening in Nederland. Bij aquathermie wordt thermische energie (warmte en koude) gewonnen uit water, zoals thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) of drinkwater (TED), en omgezet naar bruikbare warmte voor gebouwen.

In deze studie is een afwegingskader ontwikkeld waarmee gemeenten, regio’s, waterbeheerders, projectontwikkelaars, corporaties en bewoners verschillende technische systemen (configuraties) voor aquathermie met elkaar kunnen vergelijken. Hiermee kunnen deze partijen aquathermie beter meenemen in de afwegingen voor een duurzame warmte-infrastructuur en ook de juiste vraagstelling formuleren om richting een haalbaarheidsstudie of businesscase te komen.

Daarnaast is een berekening uitgevoerd van de investeringen, energiegebruiken, vermogens, energiekosten en emissies van 24 verschillende systeemconfiguraties in twee voorbeeldbuurten.

Het project is afgerond met een webinar, dat hier is terug te kijken

Auteurs

Co-auteurs

Lieke Noij en Simon Bos, Syntraal