Rapport

Costs and Benefits of Stopping the Clock – How Airlines Profit from Changes in the EU ETS

Vanaf 2012 zijn vluchten van en naar vliegvelden in de EU opgenomen in het Europese Emissiehandelssysteem (ETS). In november 2012 besloot de Europese Commissie ‘de klok stil te zetten’ en emissies van intercontinentale vluchten vrij te stellen. Omdat luchtvaartmaatschappijen zullen hebben geanticipeerd op extra kosten op deze routes en tarievenverhogingen of toeslagen zullen hebben ingevoerd om deze te dekken, valt ze door de vrijstelling een onverwachte winst toe. In dit rapport wordt deze winst op 700-1.400 miljoen euro geraamd. EU-luchtvaartmaatschappijen zullen waarschijnlijk het grootste deel van deze winst opstrijken (55%), gevolgd door Amerikaanse (13%).